MENU
ZAPISY TRWAJĄ!
Close
Umów spotkanie
Edukacja
JOY jest zainspirowane fińskim modelem wczesnej edukacji – EduCare. Wzorujemy się na nim, ponieważ jest to obecnie wiodąca metoda edukacyjna na świecie. To model, w którym dzieci bezstresowo uczą się poprzez zabawę i osiągają najlepsze wyniki w światowych rankingach edukacyjnych
A. Indywidualne podejście w praktyce
Jeden z podstawowych elementów fińskiego modelu mówi o tym, że każde dziecko powinno być traktowane indywidualnie.
Jesteśmy uważni na potrzeby i predyspozycje Twojego dziecka. We współpracy z rodzicami i dziećmi przygotowujemy propozycje indywidualnych planów pracy. Co pół roku przeglądamy postępy i uzgadniamy dalsze kroki

В. Innowacyjny Program
Naszą pracę opieramy na autorskim programie nauczania przedszkolnego.
Stworzyliśmy go, gdyż:
 • Umożliwia dzieciom poznawanie świata przez działanie, doświadczanie, odkrywanie, przeżywanie i dyskutowanie
 • Skupia się na wspieraniu następujących obszarów : edukacja polonistyczna językowa, edukacja emocjonalna, edukacja matematyczna, edukacja przyrodnicza, edukacja do życia
 • Przygotowuje nie tylko do szkoły, ale w szerszym kontekście pomaga zdobyć umiejętności i wiedzę w zakresie funkcjonowania w społeczeństwie
 • Zachęca do bycia otwartym na różnorodność
 • Ukierunkowuje do myślenia o potrzebach, wartościach i uczuciach swoich i innych oraz komunikowaniu o nich

  C. Przyszłość Life Skills
  Twoje dziecko już teraz jest mądrą i inteligentną istotą. Naszym zadaniem jest wspomóc je w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu obszarów, które w pełni rozwiną jego indywidualne zdolności. Chcemy rozwijać w nim umiejętności, które będą przydatne nie tylko w szkole, ale również w codziennych sytuacjach życiowych.
  Świat się szybko zmienia, ale my wybraliśmy cztery ponadczasowe umiejętności, które zawsze będą na czasie:
  • Komunikacja - uczenie się różnych sposobów porozumiewania z innymi
  • Współpraca z innymi - poprzez pracę w grupach i poznanie różnych ról
  • Kreatywność w rozwiązywaniu problemów - poprzez zachęcanie i pielęgnowanie twórczej ekspresji i eksperymentowanie
  • Krytyczne myślenie - uczenie się wybierania ważnych informacji i budowania własnych poglądów
  Dzieci uczą się języka codziennie podczas kontaktu z Native Speaker'em w ciągu dnia oraz codzienne sesje z języka angielskiego.  Zajęcia i warsztaty
  W ramach czesnego:
  • Angielski z Native Speakerem
  • Rytmika
  • Zajęcia sportowe
  • Bajkoterapia
  • Zajęcia taneczne
  • Warsztaty przyrodnicze
  • Warsztaty kulinarne
  • Warsztaty plastyczne
  • Warsztaty o tematyce wielokulturowej
  • Warsztaty multisensoryczne