MENU
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu umówienia spotkania informacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, a także o prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej przez administratora danych.